اجاره دستگاه سنگبری

اجاره دستگاه سنگبری به صورت ماهانه وروزانه

با توجه به لزوم استفاده از ابزار مناسب برای کار،دستگاه سنگبری قابل حمل یکی از این موارد در یک کارگاه ساختمانی می باشد.

دستگاههای سنگبری با طول ۲متر طول مفید برش یکی از پرطرفدارترین این دستگاه ها می باشد.

اجاره دستگاه سنگبری لینرگاید(ریلی) بادقت برش بالا وسرعت زیاد

شرایط اجاره دستگاه برش سنگ:

مبلغ اجاره بصورت ماهانه یا روزانه تعیین می باشد.

مبلغ قرارداد اگر بیشتر از مدت مشخص شده گردید با توافق طرفین تعیین می گردد.

مبلغ کل اجاره بصورت پیش دریافت می گردد.

اجاره دهنده موظف است دستگاه را بصورت سالم وراه اندازی شده تحویل کارفرما بدهد.

کارفرما موظف است ایرادات عمدی که از طرف ایشان می باشد ویا کم بود لوازم دستگاه را جبران کند.

هزینه حمل ونقل رفت وبرگشت به عهده کارفرما می باشد.در صورت خراب شدن دیسک برش (سوختن الماس یا لنگ شدن و…)خسارت آن به عهده کارفرما می باشد.

خسارت ناشی از عدم نگهداری مناسب وعدم تمیزکردن دستگاه وریل ها به عهده کارفرما می باشد.

هرگونه ایرا د فیزیکی وضربه به عهده کارفرما می باشد.

مشخصات دستگاه برش سنگ:

دستگاه سنگبری از طول مفید برش ۱٫۵متر تا ۲٫۶متر طول می شود،که برای اجاره دستگاه سنگبری

معمولا ۲متری مورد استفاده قرار می گیرد.

طول کلی دستگاه تقریبا۲٫۵متر که ۲متر برش می دهد.

عرض دستگاه ۶۵سانتی متراست.

قابلیت بستن دیسک برش از ۲۵ تا ۴۰ سانت را دارد.

الکترو موتور ۳اسب تک فاز که در تمام ساختمان های در حال ساخت مورد استفاده دارد.

دستگاه دارای وان و پمپ آب به منظور گردش آب برروی دیسک برش وعدم سوختن دیسک برش

وکم شدن گرد وخاک حاصل از برش کاری می باشد.

حمل ونقل دستگاه به محل مورد دلخواه به وسیله دستگیره ها (باتوجه به وزن مناسب دستگاه)

دستگاه دارای قرارهای مختلف برای اندازه گیری و پلاک کردن مصالح می باشد،بطوریکه

تغییر اندازه به سهولت انجام می شود وبرش کاری صاف و در حال سری کاری برش یکسان انجام می گردد.

دستگاه قابلیت فارسی بری از زاویه ۰ تا۴۵ درجه در طول دستگاه را دارد.

لچکی بری به بوسیله نقاله زاویه دار در این دستگاه انجام می گردد.