دستگاه سنگبری صد صنعت:

دستگاه سنگبری مدل کارا(حدید صنعت):

خصوصیات دستگاه سنگبری مدل کارا:

دستگاه سنگبری ۲ متری مدل کارا طرح جدید با توجه به ابعاد مناسب سبب حمل ونقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.
این دستگاه درعین وزن مناسب دارای دقت برش بالا وقیمت مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ،سرامیک ،کاشی ،آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ،انواع فلزات اعم ازآهن وآلومینیوم و…(این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.)می باشد.

این دستگاه با توجه به وزن و ابعاد مناسب ودقت برش بالا  بسیار کاربردی و مورد استفاده برای کلیه اپراتور ها می باشد.

دستگاه سنگبري کارا طرح جدید به علت استفاده از پروفیل آلومینیومی در قسمت شاسی پائین بسیار مستحکم ودارای قابلیت کار بالایی شده است.

دستگاه های  ۲متری با ریل لینرگاید از پرفروش ترین ومحبوب ترین وکاربردی ترین دستگاه های برش می باشد.
بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار،کاشی کار،سرامیک کارو… می باشد.

دستگاه سنگبری مدل آریا:

خصوصیات دستگاه سنگبری واسکوپ زن مدل آریا:

دستگاه سنگبری واسکوپ زن ۲ متری مدل آریا  با توجه به ابعاد مناسب سبب حمل و نقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.

باتوجه به استفاده رو به رشد اسکوپ در ساختمان های در حال ساخت و استفاده از اسکوب های پروانه ای و زد (z) لزوم سرعت عمل ودقت استفاده هم زمان از دستگاهی که قادر به برش انواع مصالح ودرعین حال اسکوب زدن باشد ،لازم می باشد.
این دستگاه در عین وزن مناسب دارای دقت برش بالا و قیمت مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ، سرامیک ، کاشی ، آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ، انواع فلزات اعم ازآهن و آلومینیوم و… (این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.) می باشد.

این دستگاه با توجه به وزن و ابعاد مناسب و دقت برش بالا  بسیار کاربردی و مورد استفاده برای کلیه اپراتور ها می باشد.

بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار،کاشی کار،سرامیک کارو… می باشد.

دستگاه سنگبری فخر صنعت

دستگاه سنگبری فخر صنعت